آیا انتقامی بعدازجنگ حره اتفاق افتاد

خیر انتقامی از بنی‌امیه جایی نوشته نشده چون اولا اهل مدینه ضربه سختی خوردند و تعداد زیادی از مردان جنگی آنها کشته شدند و کسانی که زنده ماندند توان انتقام نداشتند ومسلم‌بن عقبه بیعت سختی از آنها برای یزید گرفت. ثانیا: مدتی بعد در حدود یکسال طومار بنی امیه با مرگ یزید پیچیده شد و فرمانده جنگ حره که مسلم‌بن عقبه بود در مسیر حمله به مکه در سال 64 هجری مرد اگرچه بعدا عده‌ای جنازه او را از قبر در آوردند و به صلیب کشیدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*