ایا تمام افرادی که به امام حسین (ع) نامه نوشتند از شیعیان ان حضرت بودند؟

خیر همه آنها از شیعیان نبودند، تعدادی از نامه ها مربوط به شیعیان بود نه همه آنها.نامه‌های کوفیان به امام حسین(ع)، نامه‌هایی که اهالی کوفه برای دعوت از امام حسین(ع) به کوفه و بیعت با او نوشتند. این نامه‌ها هنگامی نوشته شد که امام حسین(ع) از مدینه خارج ده بود و در مکه حضور داشت و از بیعت با یزید خودداری کرد. در میان نویسندگان نامه‌ها، نام برخی بزرگان شیعه مانند سلیمان بن صرد خزاعی، حبیب بن مظاهر و رفاعة بن شداد نیز وجود داشت. نامه‌های کوفیان باعث شد امام حسین(ع) به سوی کوفه حرکت کند، اما با روی کار آمدن عبیدالله بن زیاد در کوفه و سرکوب مردم به دست او، کوفیان از یاری امام حسین(ع) دست کشیدند و واقعه کربلا رخ داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*