با توجه به اهمیت تاریخ وتاکیدی که قران در این مساله دارد مطالعه چه کتبی را پیشنهاد می دهید؟

مطالعه تاریخ دارای یک حوزه بسیار وسیع و گسترده است ودر هر زمینه ای کتابهای تخصصی زیادی نوشته شده شما باید حوزه مورد علاقه خود را مشخص کنید.ما در یک حوزه مثل تاریخ ادیان برای شما مثال می زنیم. در زمینه تاریخ ادیان کتب نگاشته شده را می توان به سه بخش تقسیم نمود که به صورت زیر خدمتتان ارائه می‌گردد. امید است با مطالعه آن ها پاسخ مناسبی برای سوال خود بیابید.الف: تاریخ ادیان ب: تاریخ ادیان ایران ج: پیامبرانالف: تاریخ ادیان1- حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران،‌ سمت، 1384، چاپ هفتم. این چاپ کاملتر از چاپ سال‌های گذشته است و در آن اطلاعات جامع پیرامون بنیان‌گذاران ادیان بزرگ، تاریخ تاسیس، پیروان و برخی آداب و رسوم و عقاید به صورت کاملا مختصر ولی گویا ارائه گردیده است.2- جمشید آزادگان،‌ تاریخ ادیان ابتدایی و قدیم، تهران، سمت، 1384ش.3- جان ناس،‌تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی اصغر حکمت، تهران،‌ انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،‌1370ش، چ5.4- فیلیسین شاله، تاریخ مختصر ادیان بزرگ، ترجمه:‌ منوچهر خدایار محبی، تهران، 1346ش.و شاید این کتب نیز مورد استفاده شما قرار گیرد:5- علی اصغر حکمت، نه گفتار در تاریخ ادیان، تهران، 1342ش.6- مبلغی آبادانی، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، بی‌جا، انتشارات حُر، 1376ش، چ2. ب: تاریخ ادیان ایران1- عباس قدیانی، تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، تهران، انیس، 1374ش.2- هاشم رضی، آیین مغان پژوهشی درباره دین‌های ایرانی، تهران،‌ سخن، 1382ش.ج: پیامبران1- محمد لاریجانی، داستان پیامبران در تورات، انجیل، قرآن و … ، تهران،‌ اطلاعات، 1380ش.در زمینه تاریخ جهان نیز می توانید به منابع زیر مراجعه فرمایید:1. ویل دورانت، تاریخ تمدن، مترجمین: آرام، پاشایی،‌ آریان‌پور و دیگران، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370ش.2. فیلیپ جی.آدلر، تمدنهای عالم، ترجمه: محمدحسین آریا، تهران،‌ امیرکبیر، 1384ش.3. هنری لوکاس، تاریخ تمدن، ترجمه:‌ آذرنگ،‌ تهران، انتشارات سخن، 1382ش. 4. آرنولد توین بی، تاریخ تمدن،‌ ترجمه: یعقوب آژند،‌ تهران‌،‌ انتشارات مولی، 1368ش، چ 3.5. عبدالرسول خیراندیش، تاریخ جهان دوره کاردانی تربیت معلم رشته آموزش مطالعات اجتماعی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*