با عرض سلام، میخواستم در صورت امکان، یه برنامه برای مطالعه ی کتب‌‌ استاد مطهری معرفی بفرمایید. یه سیر مطالعاتی تو سایت شهید مطهری دیدم ولی نمیدونم روزی چقدر وقت بذارم و چطور مطالعه کنم، با تشکر

با توجه به اینکه نوشتن سیر مطالعه مستلزم اطلاعات کاربردی مقدماتی است. لذا نمیتوان بدون علم از معلومات ، سن ، مطالعات ، سلیقه ، علاقه و . . . چنین سیری نوشت . یکى از بهترین شیوه هایی که امروزه مورد توجّه قرار گرفته، سیر مطالعاتى «آسان به مشکل» است. ضمن دسته بندى آثار شهید مطهرى قدس سره به چند بخش، در پیشنهادهای زیر شیوه فوق نیز رعایت شده است : الف) بخش سیره معصومین و بزرگان ( شامل کتابهاى: 1- داستان راستان، 2- سیرى در سیره نبوى(ص)، 3- سیرى در سیره ائمّه اطهار علیهم السلام، 4- جاذبه و دافعه على علیه السلام، 5- حماسه حسینى، 6- سیرى در نهج البلاغه،7- پیامبر امّى)
ب) بخش گفتارها ( شامل کتابهاى 8- ده گفتار، 9- پانزده گفتار، 10- بیست گفتار، 11- حکمت ها و اندرزها)

پ) بخش انسان شناسى ( شامل کتابهاى 12- ولاءها و ولایت ها، 13- امدادهاى غیبى در زندگى بشر، 14- تکامل اجتماعى انسان، 15- نبرد حقّ و باطل، 16- فطرت)
ت) بخش اخلاقى تربیتى ( شامل کتابهاى 17- آزادى معنوى، 18- تعلیم و تربیت در اسلام، 19- انسان کامل، 20- عرفان حافظ، 21- فلسفه اخلاق)
ث) بخش زنان (شامل کتابهاى 22- نظام حقوق زن در اسلام، 23- مسأله حجاب، 24- پاسخهاى استاد، 25- اخلاق جنسی)
ج) بخش سیاسى اجتماعى (شامل کتابهاى 26- اسلام و نیازهاى زمان، 27- احیاى تفکر اسلامى، 28- جهاد، 29- قیام و انقلاب مهدى علیه السلام، 30- پیرامون جمهورى اسلامى، 31- پیرامون انقلاب اسلامی)
چ) بخش تاریخ (شامل 32 کتابهاى – نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخیر، 33- خدمات متقابل اسلام و ایران، 34- فلسفه تاریخ)
ح) بخش جهان بینى (35- شامل 6 جلد مقدمه اى بر جهان بینى اسلامى که مقام معظم رهبرى (دام ظله) در مورد آنها فرموده اند: اعتقاد من این است که طلاّب باید کتابهاى جهان بینى شهید مطهرى را مباحثه کنند)
خ) بخش اصول عقاید (شامل کتابهاى 36- توحید، 37- عدل الهى، 38- نبوت، 39- ختم نبوت، 40- خاتمیت، 41- امامت و رهبرى، 42- انسان و سرنوشت، 43- معاد، 44- علل گرایش به مادیگری)
د) بخش تفسیر (45- شامل دوره 14 جلدى آشنایى با قرآن)

ذ) بخش اقتصاد (شامل کتابهاى 46- مسأله ربا و بانک، 47- مسأله بیمه، 48- نظرى به نظام اقتصادى اسلام)
ر) بخش آشنایى با علوم اسلامى (شامل کلیات 49- منطق و فلسفه، 50- فقه و اصول فقه، 51- کلام، عرفان و حکمت عملی)
ز) بخش فلسفه (شامل کتابهاى 52- اصول فلسفه و روش رئالیسم، 53- شرح منظومه، 54- مقالات فلسفى، 55- درسهاى اسفار، 56- مسأله شناخت، 57- نقدى بر مارکسیسم)
جدول ترتیبى مطالعه کتب استاد شهید مرتضى مطهرى :
داستانِ راستان
– حماسه حسینى (3 جلد)
– گفتارهاى معنوى
– ده گفتار
– پانزده گفتار، بیست گفتار
– سیره نبوى – سیره ائمه اطهار – جاذبه و دافعه على (ع) – ولاءها و ولایت ها
– خاتمیت – ختم نبوت – پیامبر امى – اسلام و مقتضیات زمان (جلد 2 و 1)
– امدادهاى غیبى در زندگى بشر – توکل و رضا – گریز از ایمان و گریز از عمل
– تکامل اجتماعى انسان – انسان کامل ( جلد 2 و 1) – انسان شناسى
– تعلیم و تربیت در اسلام – عرفان حافظ – حق و باطل – مسأله حجاب
– پاسخ هاى استاد – نظام حقوق زن در اسلام – اخلاق جنسى در ایران و غرب
– نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر – پیرامون جمهورى اسلامى – پیرامون انقلاب اسلامى – خدمات متقابل اسلام و ایران – سیرى در نهج البلاغه – جهاد – آشنایى با قرآن (جلد 1) – مسأله شناخت – شناخت در قرآن – فطرت – فلسفه اخلاق – انسان و سرنوشت – عدل الهى – علل گرایش به مادیگرى – آشنایى با علوم اسلامى (جلد 7 – 1) – توحید – نبوت – معاد – آشنایى با جهان بینى اسلامى (جلد 7 – 1) – قیام و انقلاب مهدى – تاریخ عقاید اقتصادى – نظام اقتصادى اسلام – ربا، بانک، بیمه – نقدى بر مارکسیسم – فلسفه تاریخ ، (جلد 4 – 1) – مقالات فلسفى ( جلد 3 – 1) – تعارضات منطقى – اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد 5 – 1) – مختصر شرح منظومه (جلد 2 – 1) – مبسوط شرح منظومه (جلد 4 – 1) – حرکت و زمان (جلد 4 – 1) – الهیات شفاء (جلد 2 – 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*