ببخشید ایا پیامبر به غیر از امام حسن و حسین نوه پسری دیگری داشت؟ چون خوانده بودم ایشان دو نوه‌ای دیگری یا یک نوع دیگری به اسم عبدالله بن عثمان و ابان بن عثمان داشتند. خب ایا لقب یابن رسول الله به اینها نیز میشود گفت یا نه ؟ سرگذشت این دو چگونه اگر اینان نوادگان رسول خدا بودند چرا امام حسین را یاری نکردند؟ اگر میشود توضیح دهید.

مشهور این است که پیغمبر خاتم (ص) از حضرت خدیجه کبری دارای دو پسر و چهار دختربوده است.
پسران نخست قاسم بود که به نام او پیغمبر را «ابوالقاسم» می گفتند.
پسر دوم موسوم به عبدالله بوده که چون بعد از بعثت متولد شد او را طیب و طاهر نامیدند. برخی از مورخان خاصه و عامه، طیب و طاهر را به تربیب لقب قاسم و عبدالله دانسته اند،
و بعضی هم گفته اند هر دو نام پسر سوم پیغمبر بوده، و عده دیگر اسامی پسر سوم و چهارم رسول خدا دانسته اند.
می دانیم که پیغمبر در مدینه از «ماریه» همسر مصری خود صاحب پسری دیگر به نام ابراهیم شد که در 18 ماهگی درگذشت.
دختران هم زینب، رقیه، ام کلثوم، و حضرت فاطمه (س) بودند. در بعضی از روایات شیعه و سنی زینب ام کلثوم و رقیه را از همسران قبلی خدیجه دانسته اند، و بنا بر نقلی که خواهرزادگان خدیجه بوده اند.
ابن شهر اشوب ازکتابهای «الانوار» و «البدع» نقل می کند که رقیه و زینب دختران «هاله» خواهر خدیجه بودند. (1)
در هر صورت قاسم و سایر دختران منسوب به پیغمبر پیش از بعثت متولد شدند، و فقط فاطمه زهرا (س) بنابر مشهور مولود اسلام و یادگار دوران بعد از نبوت پیغمبر است.
لازم به ذکر است که در میان همسران پیامبر(ص) فقط دو نفر از آنان بچه دار شدند و غیر از این دو هیچ کدام صاحب بچه نشدند. این دو نفر عبارتند از خدیجه و ماریه. از ماریه ابراهیم به دنیا آمد و ابراهیم پس از یک سال و ده ماه و هشت روز مُرد. ولی از حضرت خدیجه فرزندان متعددی به دنیا آمدند. این فزندان عبارتند از: عبد مناف، قاسم، عبداللّه که به طاهر و طیب معروف بود، ام کلثوم، رقیه، زینب و فاطمه زهرا(س). این فرزندان، همه فرزندان پیامبر اسلام از حضرت خدیجه هستند. پسران همه در کودکی مردند و هیچ کدام نماندنند. (2)
توضیح بیشتر:
اگر منظور شما این است که چه تعداد از نوادگان پیامبر اکرم(ص)پسر بوده اند و آیامردم آنها را ابن رسول الله خطاب قرار میداده اند؟
بارجوع به تاریخ درمی یابیم که خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی اولین همسر پیامبر(ص)بوده وتمامی فرزندان پیامبر بجز ابراهیم ازایشان متولد گشته اند.(3)پسران ام المومنین خدیجه(علیها سلام)عبارتند از:1.قاسم که پسر بزرگ پیامبر بوده وبه این دلیل نام او کنیه پیامبر(ابالقاسم) قرار گرفت(4)وی در حالی که فقط 7 روز زنده مانددرمکه وفات یافتند(5) 2.پسری که با نامهای مختلفی مانند (طاهر طیب عبدالله و عبد العزی )درکتب انساب به آن اشاره شده است(6)وی فرزند خدیجه بوده وبعد از نبوت پیامبر به دنیا آمده ودر صغر سن در مکه وفات یافتند(7)
ودخترا ن حضرت خدیجه(س) عبارتند از:1.زینب که همسر ابی العاص بن ربیع بن عبد العزی بن عبد شمس شد واز ایشان صاحب یک پسر به نام علی و یک دختر به نام امامه شد.(8)
2.رقیه که همسر عثمان بن عفان شد واز وی صاحب پسری به نام عبد الله شد که در سنین خردسالی فوت نمود.(9)
3. ام کلثوم که بعد از فوت رقیه بنت رسول الله همسر عثمان بن عفان شدولی از ایشان صاحب فرزند نشد(10).ناگفته نماند این سه دختر در زمان حیات پیامبر (ص)فوت نمودند.(11)
4. فاطمه(سلام الله علیها)که به همسری علی بن ابی طالب (ع) درآمدواز ایشان صاحب سه پسر به نام حسن بن علی.حسین بن علی.المحسن بن علی.وصاحب دو دختر به نام زینب کبری وام کلثوم علیهم السلام شد(12).
همسر دیگر پیامبر(ص)ماریه قبطیه که هدیه پادشاه اسکندریه به پیامبراکرم(ص)بود وپیامبر از ایشان صاحب فرزند پسری بنام ابراهیم شدکه پس از مدت یک سال وشش ماه از بین رفت ودر بقیع دفن شد(13). باتوجه به مطالب پیش گفته نوادگان حضرت پیامبر اکرم (ص)عبارتند از:
1).حسن بن علی بن ابیطالب(ع)
2).حسین بن علی بن ابیطالب(ع)
3).المحسن بن علی بن ابیطالب(ع)
4).عبدالله بن عثمان بن عفان{پسررقیه بنت رسول الله(ص)}
5).عل بن ابی العاص بن الربیع بن عبد العزی{پسر زینب بنت رسول الله(ص)}
6).زینب بنت علی بن ابیطالب(ع)
7).ام کلثوم بنت علی بن ابیطالب(ع)
8).امامه بنت ابی العاص بن الربیع بن عبد العزی{دختر زینب بنت رسول الله (ص)}
اما در پاسخ به قسمت دوم سوال آرزومند گرامی باید اینگونه بیان داشت که بارجوع به منابع معتبر تاریخ وانساب در می یابیم همان گونه که مردم پسران پیامبر اکرم(ص)مانند ابراهیم(14)وقاسم(15)و…رادر زمان حیاتشان ابن رسول الله خطاب میکردند فرزندان حضرت فاطمه الزهرا(سلام الله علیها)را که از نسل پیامبر اکرم (ص)وتنها بازماندگان از ذریه پاک حضرت رسول(ص)بودند راابن رسول الله می دانستند وائمه معصومین علیهم السلام اجمعین نیزدر تمامی دوران تاریخ خود رافرزند رسول خدا معرفی مینمودند (16)تا مردم دچار فراموشی تاریخی نگشته و بدانند همیشه از چشمه فیاض معارف الهی پیامبر اکرم(ص)وذریه پاک آن حضرت بهره مند میباشند.
برگرفته از پایگاه مرکز پاسخگویی به سوالات دینی
پی نوشت:
1-مناقب آل ابیطالب ج 1 ص 159
2- -(اصول کافی، ج 1، عربی، ص 439، مولد النبی(ص) /منتهی ‌الآمال، ج 1، ص 208، چاپ هجرت /الصحیح من سیرة النبی، ج 1، ص 123 /فروغ ابدیت، ج 1، ص 167، چاپ اول، 1351 شمسی).
3.تاریخ پیامبر اسلام.محمد ابراهیم آیتی.انتشارات دانشگاه تهران.تهران. چ چهارم.1366ش. ص71.
4.امتاع الاسماع.مقریزی.دارالکتب العلمیه.بیروت.چ اول. 1420ق.جلد5.ص333.
5.تاریخ تحقیقی اسلام.محمد هادی یوسفی غروی. ترجمه ی حسین علی عربی.مرکز انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره).چ چهارم.1383ش.جلد 1.ص285.
6.جمهره انساب العرب.ابن حزم.تحقیق گروهی ازعلماء.دارالکتب العلمیه. بیروت.چ اول.1403ق.ص16.
7.منتهی الآمال.شیخ عباس قمی.مطبوعاتی حسینی.چ هفتم.1375ش.ص133.
8.امتاع الاسماع.همان.جلد5.ص343.
9.همان.جلد5.ص344.
10.همان.جلد5.ص350.
11.جمهره انساب العرب.همان.ص16.
12.همان.ص37.
13.منهی الآمال.همان.ص133.
14.امتاع الاسماع.همان.جلد2.ص36.جلد5.ص337.جلد10.ص60.
15.انساب الاشراف.بلاذری دارالفکر. بیروت.چ اول.1400ق.جلد5.ص31:تاریخ یعقوبی. یعقوبی.دارالصاد.بیروت.بی تا.جلد2.ص32.
16.ر.ک:تاریخ اسلام .ذهبی.دارالکتاب العربی.بیروت.چ دوم.1413ق.جلد5.ص15.:تاریخنامه طبری.بلعمی. تهران.انتشارات البرز.چ سوم.1373ش.جلد4.ص708:شرف النبی.واعظ خرگوشی.تحقیق محمد روشن.تهران.انتشارات بابک.1361ش.ص254.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*