داشتم درباره نامه پیامبر به خسرو پرویز تحقیق میکردم که به سایتی رسیدم که لینکش را میگذارم با استناد های تاریخی گفته بود که این قضیه یک دروغ است یا مثلا گفته (که پیامبر خود عرب گمنام بوده و تازه یک عرب گمنام دیگر را برای فرستادن نامه به پربار بزرگ خسرو پرویز بفرستد و انها بپذیرندش کمی دور از ذهن است)و یک داستان پردازی توسط خلفا بوده اگر میشود بعد از خواندن متنش برایم توضیح دهید که ایا مطالب در این لینک راست میگوید یا یک مشت دروغ است اگر میشود جواب دهید ممنون میشوم لینک: به توضیحات منتقل شد.

اگر پیامبر یک عرب ناشناس بوده قبیله‌ای به بزرگی قریش در همان اوان بعثت در مکه در صدد قتل او بر نمی‌آمدند یا نجاشی پادشاه حبشه مسلمانان مهاجر را در کشور خود پناه نمی‌داد تا از گزند قریشیان در امان باشند. در این خصوص لطفا کتاب مکاتیب رسول مرحوم آیت الله احمدی میانجی را بخوانید تا براحتی شبهات را جوابگو باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*