درمورد حضرت محمد ابن حنفیه (ع) میگویند ایشان چون شهر مادرشان بر روی ایشان بوده است… دیگه متوجه بشید که من ننویسم. بعضی از دوستان میگویند چرا این نام همان محمد ابن علی (ع) نیست. بعضی کارشناسان تاریخی میگویند چون محمدهای دیگری هم بودند. ولی مسیله اینجاست وقتی ایشان بزرگترین محمد بودند قاعدتا باید محمدهای کوچکتر به لقب یا کنیه یا چنین نامگذاری شناخته شوند نه برادر بزرگتر. میخواستم بدونم در عربستان ان روزگار اینگونه نامگذاری براساس نام مادر فقط برای ان اتفاق بد بوده؟ یا مرسوم بوده مثل نامگذاری این فرزند امام و این اصلا طبیعی بوده و اتفاق می‌افتاده؟

در پاسخ به سوال شما باید گفت:اولا خیر اینطور که در فرض سوال آمده نیست و این نوع جعلیات کار دشمنان اهل بیت(ع) است .ثانیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نام سه نفر از فرزندان خود را محمد گذاشته بود. هر یک از این فرزندان از مادرانی متفاوت به دنیا آمده بودند. محمد اکبر (به معنای بزرگتر نام مادر ایشان: خوله دختر جعفر و از قبیله بنی حنیفه بود)، محمد وسطی (نام مادر ایشان: امامه دختر ابى العاص بود) و محمد اصغر (به معنای کوچکتر و نام مادر ایشان اسماء بود). [1]و چون هر سه نفر ایشان در میان مردم با نام پدرشان: «محمد بن علی بن ابی‌طالب» شناخته می‌شدند جهت تمایز بین آن‌ها مردم هر یک را با پسوندی از دیگری متمایز ساختند و از آن‌جا که مادر محمد حنفیه از قبیله معروف و بزرگ بنی‌حنیفه بود او را محمد حنفیه صدا می‌زدند.
لازم به یاداوری است هیچ ارتباطی بین نام ایشان و ابوحنیفه (اندیشمند از امامان اهل تسنن) وجود ندارد.
پی نوشت:————–
1. ابوعلی بلعمی، تاریخ نامه طبری، ج4، ص676-677.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*