در این جواب نکته ای هست نوشته اید سکینه دختر امام با عبدالله بن حسن ازدواج کرده است در حالی که عبدالله در عاشورا در ده یا یازده سالگی شهید شده است و در آن زمان سکینه سه یا چهار سال داشته است چگونه صحبت از ازدواج این دو میشود؟

ما در جواب قبلی به عنوان یکی از احتمالات بررسی کردیم. مادر حضرت سکینه سلام الله علیهارباب و در کربلا حضور داشت .(همه منابع )حضرت سکینه سلام الله علیهادرکربلا چهارده سال داشت چون در سال 117 و در هفتادسالگی وفات یافتند . (تاریخ و اماکن سیاحتی و زیارتی سوریه ص133 ،نوشته علی اصغر قائدان،نشر مشعر،چاپ سوم )حادثه کربلا در 61 روی داد، 61 را از 117 کم کن، می شود 56 ، بعد 56 را از 70 کم کن می ماند 14 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*