در مورد وجود شریف ۱۲۴۰۰۰ پیامبر چه مستنداتی میتوان ارائه داد ؟

در بحار الأنوار روایاتى نقل شده است که تعداد پیامبران را 124 هزار نفر ذکر کرده است. شمارى از این روایات عبارت است از: 1. حضرت رسول مى فرماید: «خداوند 124 هزار پیامبر آفریده و من گرامى ترین آنان نزد خداوند هستم… و 124 هزار وصى آفریده که على(ع) گرامى ترین آن ها نزد خداوند و بهترین ایشان است.» (بحارالانوار، مجلسى، ج 11، ص 30) 2. امام زین العابدین(ع) فرمود: «هر کس دوست دارد 124 هزار پیامبر با او مصافحه کنند، امام حسین(ع) رادر نیمه شعبان زیارت کند؛ چرا که ارواح پیامبران از خداوند براى زیارت حضرتش اذن مى گیرند و به آنان اجازه داده مى شود و پنج نفر از ایشان اولوالعزم هستند». (همان، ص 58) 
3. ابوذر(ره) از پیامبر خدا(ص) سؤال کرد: پیامبران چند نفرند؟ حضرت رسول(ص) فرمود: «124 هزار پیامبر ….» (همان، ص 32) 
4. شیخ صدوق(ره) در کتاب اعتقادات مى فرماید: «عقیده ما (شیعه امامیه) در تعداد انبیا این است که آنان 124 هزار نفرند و هر کدامشان وصیى دارند.» (همان، ص 28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*