در کدام کتب تاریخی معتبر از پیامبران نام برده شده است؟؟

اگر منظور شما ۱۲۴۰۰۰پیامبر است که در احادیث به تعداد آنها اشاره شده در هیچ کتابی نداریم اما اگر پیامبران معروف که نام آنها در قران آمده منظور شماست بهترین منبع، کتابهای تفسیری است.
اما اگر منظور پیامبران معروف است می توانید به کتاب تاریخ انبیاء، حجت الاسلام سید هاشم رسولی محلاتی که تاریخ پیامبران را با استفاده از منابع معتبر و به دور از خیال پردازى و افسانه سازى با قلم شیوایی به رشته تحریر درآمده است مراجعه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*