سرخپوستان حدود ۲۰۰۰۰ سال پیش به امریکا مهاجرت کردند،درحالی که زمان حضرت ادم حدود ۸۰۰۰۰سال پیش خلق شده لطفا بگویید این چطور ممکن است؟

در این که تاکنون چند سال از قدمت حضرت آدم می گذرد اطلاع دقیقی در دست نیست و اختلاف شدیدی در این زمینه وجود دارد و جمع‌بندی بدون داشتن منابع موثق کار سختی است. و هرآنچه گفته شده به نوعی گمانه زنی و احتمال است . همانطور که در خصوص پیدایش بشریت چند نظر وجود دارد:
در مورد این مسئله که آیا پیش از حضرت آدم (ع) آدم های دیگری هم وجود داشته اند یا نه، چهار نظریه قابل طرح است؛
۱ـ پیش از حضرت آدم (ع)، هیچ موجودی از آدم یا شبه آدم وجود نداشته و حضرت آدم یک دفعه و به طور مستقل خلق شده است.
۲ـ پیش از حضرت آدم (ع) موجوداتی شبه آدم بوده اند و سپس یا از بین رفته اند و یا هنوز هم وجود دارند.
۳ـ پیش از حضرت آدم، آدم وجود داشته ولی تکامل نایافته بود و به هر دلیل از میان رفته و منقرض شده است و آنگاه حضرت آدم بدون ارتباط با آدم های گذشته به طور کامل و مستقل آفریده شده است.
۴ـ پیش از حضرت آدم (ع)، آدم وجود داشته و تکامل نایافته بوده، اما از میان نرفتند، بلکه در بستر تکامل خود به مرحله انسانیت رسیده و حضرت آدم(ع)، نخستین انسان و نخستین پیامبر از نسل همان آدم ها بوده و یکباره خلق نشده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*