سلام اگه امام حسین علیه السلام همان تعداد یار رو هم نداشتند قیام می‌کردند یا صلح؟؟؟؟

اگر ما به فلسفه قیام امام حسین(ع) و نیز به سخنان امام حسین(ع) و دیگر معصومین در خصوص قیام امام حسین(ع) دقت کنیم می بینیم شرایط اجتماع و حاکمیت جوری است که اگر امام حسین(ع) تنها هم می‌ماندند باز دست به قیام می‌زدند و با یزید به هیچوجه بیعت نمی کردند. شرایط دوره امام حسین(ع) با شرایط اجتماعی دوره امام علی(ع) و امام حسن(ع)کاملا متفاوت و غیر قابل مقایسه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*