سلامحضرت سلیمان علیه السلام در ایه ی 《لاعذبنه عذابا شدیدا اوْ لاذْبحنه اوْ لیاْتینی بسلْطان مبین(۲۱)》 در مورد هدهد که میفرماید او را عذاب شدید یا ذبحش میکنم، خب مثلا عذاب شدید یک پرنده چه میتواند باشد؟!!!!

در تفاسیر، موارد متعددی را به عنوان مصداق عذاب شدید هدهد ذکر شده، از جمله:1-کندن پرهای هدهد و رها کردن او در زیر آفتاب(منقول از ابن عباس و مجاهد و ابن جریح)؛(1)۲-کندن پرهایش و مورچگان را به جان او انداختن؛(2)
۳-او را با حیوان دیگری که ضد اوست در یک فقس انداختن؛(3)
4-محرومیتش از خدمتگذاری برای حضرت سلیمان‌(ع)؛(4)
۵-دور کردن او از خانواده‌اش و…
منابع:
۱-کشاف زمخشری، ج۳، ص۳۵۹.
۲-مجمع البیان، ج۷، ص۳۴۰.
۳-التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب)، ج۲۴، ص۵۵۰.
۴-روح المعانی، ج۱۰،‌ ص۱۷۸.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*