سلام‌من‌نذر‌سفره‌ابوالفضل کردم‌می‌خوام‌ساده‌سفره‌بندازم‌چه‌چیزهای‌باید‌در‌سفره‌باشد‌حتما‌باید‌عدس‌پلو‌آشوغیره‌باشد‌مخواستم‌منو.راهنمایی‌کنیدنمخوام‌که‌تجملاتی باشه

در نذر شرعی خواندن صیغه واجب است بنابراین اگر نذر شما فقط یک نیت قلبی بوده و صیغه نذر را بر زبان جاری نکرده اید اصلا عمل به چنین نذری واجب نیست – لکن اگر صیغه خوانده اید مثلا این طورگفته باشید ((برای خدا بر من واجب باشد که اگر حاجتم روا شد سفره طعامی تهیه کنم وبه مردم بدهم و ثوابش را به روح مطهر حضرت ابوالفضل علیه السلام هدیه نمایم )) دراین صورت بعداز برامدن حاجت باید به نذر عمل کنید و اگر طعام خاصی را معین نکرده اید هر چیزی که عرفا به ان طعام گفته شود حتی یک نان وپنیر ساده کافی است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*