سلامچرا حضرت علی ع عایشه که طراح و کارگردان جنگ‌جمل بود را هیچ کارش نکردند و محاکمه اش نکردند

زیرا:
1- عایشه همانند سایر همسران رسول خدا به دلیل نسبتش با رسول اکرم(ص) در میان مسلمنان از احترام خاصی برخوردار بود.
2- علاوه بر آن که وی از هر فرصتی برای صدمه زدن به امیرمومنان علی (ع) استفاده می‌کرد و چه بسا اگر حضرت وی را عفو نمی‌کرد دشمنان ایشان اسباب ناسازگاری ، تهمت، و شاید آشوبی دیگر را به پا می‌کردند.
لذا امام علی علیه السلام پس از جنگ جمل مقدمات سفر محترمانه وی را از بصره به مدینه فراهم ساخت و به محمدبن ابی‌بکر دستور داد خواهرش را همراهی کند و او را به مدینه برساند. امام به همه یاران اهل مدینه خود که مشتاق بودند به مدینه بازگردند، اجازه داد عایشه را تا مدینه همراهی کنند و به این نیز اکتفا نکرد و چهل تن از زنان محترم و سرشناس بصره را همراه او راهی مدینه کرد.
3- علی رغم تمام این خدمات و گذشت‌ها که خود عایشه اقرار بر آن ها داشت زمانی که به مدینه رسید باب گله مندی از امیر مومنان را باز کرد و گفت: وی همسر رسول خدا را همراه مردانی نا محرم به سوی مدینه فرستاد. اما پس از آن که متوجه شد همراهان و محافظانش زنانی در لباس مرد بوده اند شرمنده شده برای جلوگیری از فضاحت بیشتر گفت: : «خدا فرزند ابوطالب را پاداش نیک دهد که حرمت رسول خدا را درباره‌ی من رعایت کرد.»
جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به کتاب زیر که یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین منابع تاریخی است، مراجعه و از جزئیات جنگ جمل و وقایع پس از آن آگاهی یابید:
شیخ مفید، الجمل، قم، مکتبة الداوری.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*