سلام اسماعیل صفوی از مغول ها بی رحم تر بود در تبریز واصفهان جنایت ها که نکرد تحتی در تاریخ نوشته شده که مخالفین اش را زنده زنده دستور داده تا بخورن بعد شما چطور می گید که باعث بیشرفت شده

اولا دوره صفوی منحصر به یک شاه نبوده و شاهان زیادی حکومت کردند ثانیا آنکه شما به آن اشاره دارید مربوط به دوره شاه عباس صفوی است که عده‌ای از ترکان قزلباش را برای نابودی،شکنجه و تنبیه مخالفین خود تربیت کرده بود. ثالثا مقایسه دوره صفوی با حمله مغولان کاملا نادرست است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*