سلام اقا جان فکر کنم سوالم را را درست نفهمیدید فرض کنید در کشوری حدود ۷۰فیصدش مسلمان هستش و حدود ۳۰فیصد بت پرست بعد در کشور حکومت اسلامی ساخته می شود حالا سوالم اینه وظیفه حکومت اسلامی در قبال این ۳۰فیصد چیست این ۳۰فیصد نه سر جنگ دارند و نه سر اسلام اوردن بلکه فقط می خواهند در کشور خود زندگی کنند و طبق پیمانی با مسلمین زندگی کنند ؟ یا اجازه زندگی کردن و ادامه بت پرستی خود را دارند … فداتون بشم الهی لطفا سرسری جواب ندید سوال مهمی هستش لطفا مصداقی جوابم را بدید و روشن واضح

جوابی که قبلا نوشتیم گویاست و ابهامی درش نیست .
جواب اجمالی:
تا وقتی آراء و عقیده بت پرستی در سطح جامعه نیامده و برایش تبلیغ نمی شود و مزاحمتی برای موحدین جامعه که اکثریت را دارند ایجاد نمی کند بر اعتقاد خود ماندن مشکلی نیست و موحدین و مشرکین کنار هم با مسالمت زندگی می کنند . اما در صورت مزاحمت داستان فرق می کند و مثل دو دشمن رودر روی هم صف آرایی می کنند.
جواب تفصیلی همراه با جواب قبلی :
1-خداوند به بندگان خود اجازه شرک و بت پرستی نمی دهد و قانون الهی این است که هر کس بت پرست بمیرد اهل عذاب می شود . خداوند مهربان است و راضی نیست بندگانش گرفتار عذاب شوند و برای همین پیامبر را مامور کرد تا بندگان خدا را از عذاب باز بدارد . پیامبر هم که مهربانتر از پدر و مادر است ، مطابق فرمان خدا با زبانی خوش و منطقی این بت پرستان را هدایت می کند و آنها هم می پذیرند . در این وسط حاکمانی که از بت پرستی این افراد سود دنیوی می برند مانع کار پیامبر می شوند و با پیامبر می جنگند . پیامبر هم با آنها می جنگد . پیامبر به اجبار کسی را مسلمان نمی کند بلکه خود مردم مسلمان می شوند . مردم عقل دارند و وقتی سخن حق پیامبر را می شنوند می پذیرند . عده ای ریاست طلب با پیامبر درگیر می شوند و گرنه مردم عادی با پیامبر مخالفت نمی کنند . پیامبر مشغول تبلیغ دین بودند و این مشرکان و کافران برای پیامبر و مسلمانان مزاحمت ایجاد می کردند و خواستار خاموش کردن چراغ نبوت و هدایت بودند والا پیامبر کاری به کسی نداشت حتی پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه با یهودیان و مسیحیان پیمان بستند که در مقابل حمایت مسلمانان از آنها و سرزمینشان به حکومت اسلامی جزیه بدهند و تا وقتی یهودیان به مسلمانان خیانت نکردند و در جنگ بامشرکان از پشت به حکومت اسلام خنجر نزده بودند پیامبر به آنها کاری نداشتند . مشرکان مکه همواره دنبال نابودی پیامبر و مسلمانان بودند ، آنها بودند که ازمکه به مدینه هجوم می آوردند و با مسلمانان درگیر می‌شدند.
مثال : وقتی پیامبر اسلام مبعوث شد رئیس های قبیله ها با پیامبر درگیر می شدند نه افراد قبیله ها یا مثلا از ایران خسرو پرویز به فکر کشتن پیامبر افتاد نه مردم عادی .
2-کار پیامبر دعوت به خدا پرستی است ، بت پرستی ضد خدا پرستی است ، این دو باهم جمع نمی شوند ، نه بت پرستان می توانند کاری به کار پیامبر نداشته باشند و نه پیامبر و پیروان او می توانند کاری به بت پرستان نداشته باشند و این دو باهم جمع نمی شوند .
فرض کنید بت پرست گاو را می پرستد و خداپرست گاو را ذبح می کند و گوشت آن را می خورد . این دو چطور باهم بسازند؟!
بت پرست شراب الکلی می خورد ، مست می شود و مرتکب قتل می شود و مسلمان خوردن این نوع مشروبات را حرام می داند و ….
3-ادیان الهی همه در یک سو هستند و می توانند با یکدیگر مسالمت آمیز زندگی کنند ولی بت پرستی اینطور نیست و جامعه اسلامی اگر نصفش اسلامی باشد و نصف دیگرش بت پرست ، در این صورت در جامعه انسجام و وحدت اجتماعی ممکن نخواهد شد و نمی توانند با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند .
بنابراین پیامبر بت پرستان را با منطق و دلیل قانع می کند و آنان خداپرست می شوند و اگر گردنکشانی مانع کار پیامبر شوند ، پیامبر به کمک پیروانش با آنان درگیر می شود .
4-مردم ایران یا مسلمان هستند ، یا مسیحی ، یا زرتشتی و یا صابئان که معروف به ستاره پرستان هستند . در این کشور بت پرست نیست و اگر کسی بخواهد بت پرستی کند حکومت اسلامی اجازه نمی دهد و او را یا آگاه می کند ، او هم می فهمد و برمی گردد و اگر او در برابر منطق صحیح گردن کلفتی کند ، حکومت اسلامی حق دارد او را بکشد چون بت پرستی کار نابخردانه است و آثار بدی برای کل جامعه دارد . ولی اگر این فرد بت پرستی خود را به کسی اعلام نکند و بت پرست بماند کسی با او کاری ندارد .
بت پرستی ضد خدا پرستی است و با خدا پرستی نمی سازد مگر آن که نه خدا پرست خداپرست درست و حسابی باشد و نه بت پرست بت پرست درست و حسابی باشد که در این صورت با هم می سازند . در دنیای کنونی هستند کسانی که اسمشان خداپرست و یا اسمشان بت پرست است و در حقیقت هیچکدام مومن واقعی نیستند .
5-نظم از اصول بسیار مهم زندگی اجتماعی است و هر جامعه ای با هر چیزی که نظم جامعه را به هم بزند مبارزه می کند . نظم حافظ امنیت افراد جامعه است و نمی توان آن را امر ساده ای پنداشت . افراد جامعه برای حفظ امنیت جان خود را فدا می کنند و شهید به حساب می آیند . پیامبر ، امام معصوم و حاکم اسلامی اجازه نمی دهند که بت پرستی در جامعه خدا پرست به وجود آید . بت پرستی باطل است و واقعیت ندارد . خدا پرستی واقعیت دارد و پرستش خدا امر خردمندانه و خوب است ولی شما هر روز در برابر مجسمه سنگی و یا فلزی به خاک بیفتید و در برابر آن تعظیم کنید ، این کار ، کار درستی نیست .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*