سلام.ایا جایزهست که رهبربه دلیل حفظ نظام یک جاهایی باترفندها وسیاست های گناه جلوبرودتانظام اسلامی حفظ بشود؟

یکی از تفاوت های اصلی نظام اسلامی با نظام های غیر دینی و سکولار، در روش های دست یابی به اهداف است؛ در اسلام هدف وسیله را توجیه نمی کند و نمی توان با هر روشی که مخالف شرع، اخلاق و انسانیت است، به هدف رسید. چنانکه مقام معظم رهبری می فرماید: «یکی از خصوصیات سیاست‌‌‌‌‌ورزی امیرالمؤمنین این بود که برای پیروز شدن، به ظلم و به دروغ و به کارهای ظالمانه متوسل نمیشد. یک عده‌‌‌‌‌ای در اوائل حکومت امیرالمؤمنین آمدند که آقا شما این افرادی که تو جامعه هستند – این متنفذین – یک مقداری ملاحظه‌‌‌‌‌ی اینها را بکن و سهم بیشتری از بیت‌‌‌‌‌المال به اینها بده، مخالفت اینها را موجب نشو و دلهایشان را جلب کن! فرمود: «أ تأمرونّی ان أطلب النّصر بالجور»؛ شما میخواهید من پیروزی را به وسیله‌‌‌‌‌ی ظلم برای خودم دست و پا کنم؟ «واللَّه لا اطور به ما سمر سمیر و ما أمّ نجم فی السّماء نجما»؛ امکان ندارد امیرالمؤمنین با ظلم، با راه غلط و خطا، با شیوه‌‌‌‌‌های غیر اسلامی دوست برای خودش درست کند.»(۱۳۸۸/۰۶/۲۰)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*