سلام ایا رستم فرخزاد، فرمانده ی ایرانی جنگ قادسیه، همان رستم کتاب فردوسی است؟ این دو اساسا ایا یک شخصیتند یا دو تا؟ چگونه هست؟

دوتا شخصیت جدا از هم هستند و ربطی به هم ندارند. رستم فرخزاد فقط تشابه اسمی با رستم شاهنامه فردوسی دارد و بر او تطبیق ندارد چرا که رستم شاهنامه شخصیتی بسیار قدیمی با صفات خاص در فرهنگ ایران باستان است.
حکایت رستم در عصر ساسانى در بین مردم ایران موجود و رایج بوده و حتى در صدر اسلام این داستان و داستانهاى دیگر ایرانى توسط شخصى به نام «نضربن حارث» یا حارثه در مکه روایت مى‌ شد. نضر بن حارثه این داستانها را از مردم بین‌ النهرین فراگرفته بود. بنابراین، باید گفت که افسانه‌ی رستم نه تنها در مشرق ایران بلکه در مغرب این سرزمین نیز رواج داشته است. این داستان مربوط به چندین قرن قبل از ساسانیان است، به طورى که در عصرساسانى، این داستان کاملاً شناخته‌شده و مشهور بوده است. محتملاً، رستم مانند بعضى از پهلوانان دیگر شاهنامه– مثل گیو، گودرز و بیژن و میلاد– از سرداران و پهلوانان عصر اشکانى بوده است، که در سیستان داراى قدرت بسیار بوده‌ اند. اگر چنین باشد، رستم، علاوه بر یک وجود افسانه‌ اى و حماسى، یک شخصیت تاریخى نیز مى‌ باشد که، تدریجاً و به مرور زمان، به وجودى افسانه‌ اى و حماسى تبدیل شده است و تمام خصلتهاى پهلوانى در وجود او گرد آمده است. اما چون مدارک و اسناد عصر اشکانى به دست ما نرسیده و ساسانیان تمام آثار اشکانیان را از بین برده‌ اند، آن‌چنان که باید و شاید از شخصیت تاریخى رستم اثر چندانى در دست نداریم و باید، مثل سایر قهرمانان و شاهان افسانه‌ اى شاهنامه، به وجود افسانه‌ اى او قناعت کنیم. اما این دلیل، انکار وجود تاریخى او به سبب نبودن مدارک و اسناد نمى‌ تواند باشد و اگر، با شک و تردید، وجود تاریخى او را بپذیریم، باید قبول کنیم که این وجود غیر از شخصیت افسانه‌ اى او است، که ششصد سال عمر کرد و هفتاد گز قد داشت و قدرت و زور خود را نزد سیمرغ به امانت مى‌ گذاشت و هنگام راه رفتن تا زانو در گل فرو مى‌ رفت؛ زیرا که او هم خود از عجایب روزگار بود و هم رخش او؛ و نکته آخر اینکه، اسطوره و افسانه، مخصوص دوره اى است خاص و مردمانى خاص، که با اسطوره و افسانه‌ هاى خود مى‌ زیسته‌ اند و ما امروز زندگى و خط سیر حیات مردم هزاران سال پیش و آمال و آرزوهاى آنها را در لابلاى افسانه ‌ها و اساطیر آنان درمى‌ یابیم.(به نقل از پایگاه تمدن ما تاریخ وتمدن ایران و جهان ذیل مقاله رستم افسانه یا واقعیت؟)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*