سلام با توجه به اینکه هفته آینده در برخی مناطق ایران دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هست و با توجه به شیوع ویروس کرونا اگر کسی به این دلیل برای رای دهی نرود،آیا کارش از لحاط شرعی جایز هست یا خیر؟

برای برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، تدابیر و شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که با رعایت آن سلامتی افراد حفظ می گردد. از این رو با توجه به اهمیت شرکت در انتخابات و تأثیر آن در کشور، صرف وجود این ویروس، دلیل و مجوز شرعی برای عدم شرکت در انتخابات نیست. امروز در شرایط کنونی با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط بهداشتی، بسیاری از کارها در حال انجام است، انتخابات نیز از این قاعده مستثنا نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*