سلام علیکم استاد گرامیوقتتون بخیردر مراتب ولایت مرتبه ولایت “ولی فقیه” برزن ومرتبه ولایت شوهرش کدام ولایت اولویت دارد؟زن از امر “ولی فقیه اش “باید اطاعت کند یا شوهرش؟مثلاً در مورد شرکت در راهپیمایی یا شرکت در تشییع جنازه سردار سلیمانی یا…..چراکه حفظ نظام از اوجب اوجبات است.باتشکر

1.ولایت فقیه، ولایت عامه بوده و مربوط به عموم افراد جامعه و ناظر به ولایت در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی و امور حکومت است و ولایت شوهر بر زن خاصه و مربوط به مسائل خانواده است. بنابراین حیطه و محدوده آنها متفاوت است.
2.ولایت شوهر بر زن در مسائل خانواده شامل نهی از انجام واجبات و ارتکاب محرمات الهی نمی شود و اطاعت زن از شوهر در این موارد لازم نیست و احکام الهی در این موارد مقدم بر خواست و نظر شوهر هستند. از این رو شوهر نمی تواند به زن امر کند که به عنوان مثال نماز نخواند یا حجاب را رعایت نکند و…
3.شرکت در امور اجتماعی و سیاسی که جنبه وجوب پیدا نماید، منوط به اجازه شوهر نیست، مانند شرکت در انتخابات که از نظرمقام معظم رهبری و بیشتر مراجع عظام تقلید واجب است.
مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که با توجه به این که زن جهت شرکت در انتخابات می بایست از منزل خارج شود آیا واجب است از شوهر اجازه بگیرد؟ و اگر شوهر به همسرش اجازه شرکت در انتخابات را ندهد یا رضایت نداشته باشد تکلیف زن چیست؟می فرمایند: شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز می فرمایند: در مواردی خروج از خانه اجازه شوهر لازم نیست، که شرکت در انتخابات از جمله آن واجبات به شمار می آید.
لذا شرکت در انتخابات از جمله واجبات است و نهی زوج تأثیر ندارد و باید زن در این صحنه ها برای ادای واجب حاضر شود و اجازه لازم نیست، البتّه اگر اخلاقاً اجازه بگیرد، اشکالی ندارد.(hawzah.net/fa/SpecialTopics/View/74510/2662)
در مورد شرکت در راهپیمایی و تجمعات دیگر نیز اگر جنبه وجوب پیدا کند یا شرکت نکردن در آن موجب تضعیف نظام شود، اذن شوهر لازم نیست.مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتایی در این مورد که سؤال شده است؛با توجه به این که زن جهت شرکت در راهپیمایی می‌بایست از منزل خارج شود آیا واجب است از شوهر اجازه بگیرد و اگر شوهر به همسرش بگوید من به هیچ عنوان راضی به شرکت در راهپیمایی نیستم، تکلیف زن چیست؟
می فرمایند: در مواردی که شرکت نکردن در راهپیمایی موجب تضعیف نظام اسلامی شود، منوط به اذن شوهر نیست.(www.leader.ir/fa/content/۱۷۴۱۳)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*