سلام وقت بخیر خواهرم بادیر مراجعه کردن به دکتر وسهل انگاری دراثر کرونا ازدنیا رفت .آیا میشه گفت هنوز عمرش به دنیا بود واگه دکتررفته بود الان زنده بود ؟

خدای متعال اجر و صبر فراوان به بازماندگان کرامت و مرحمت فرمایند . بهشت برین را جایگاه ابدی ان مرحومه مغفوره است. مطلب زیر تقدیم محضرتان میگردد :
همه موجودات و حوادث و پدیده های جهان، مطابق اراده ازلی و قضا و قدر الهی انجام می شود. قضا و قدر الهی نیز به این تعلق گرفته که هر موجود و پدیده ای از راه علل و اسباب خاص خودش به وجود بیاید یا از بین برود و مسأله مرگ و میرها نیز طبق ناموس خلقت و نظام علّی و معلولی پدید آید. به طور کلی مرگ و میر دو نوع است:یکی اجل مسمّی، دوّم اجل معلّق یا غیر مسمّی.
نوع اوّل همان اجل طبیعی است که مطابق با نظام خلقت هر موجود زنده ای پس از یک دوره زندگی عوامل زیستی او رو به کاهش و زوال می گذارد تا روزی که عمر او به سر رسد، و اجل معلق، مرگ های زودرس هستند که بر اثر تصادف یا بیماری ها و… پدید می آیند و هر دو اجل به اراده و مشیت الهی و بر طبق قضا و قدر الهی انجام می شود، ولی نکته ای که در اینجا قابل توجه است این که اعمال و رفتار ارادی و اختیاری انسان نیز، خود یکی از اسباب و مشیات این عالم و جزئی از قضا و قدر الهی است که در بسیاری از حوادث و پدیده های عالم، نقش فاعلی به خود می گیرد.
پس انسان می تواند با اعمال و رفتار خود، سرنوشت خویش را تعیین کند و یکی از اموری که رفتار انسان در تعیین آن مؤثر است، مرگ می باشد. انسان می تواند با رعایت اصول بهداشتی و… عمر خود را به حد طبیعی و واقعی برساند. علاوه بر این بعضی از گناهان یا کارهای خیر مانند قطع رحم یا ظلم و احسان وصله رحم و صدقات و… نیز در تقدیم و تأخیر مرگ ها مؤثر است، ولی در نهایت همه اینها بر طبق قانون قضا و قدر الهی است و خداوند از ازل می داند که هر انسانی با اعمال و رفتار خوب یا بد خویش چه نوع اجلی خواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*