سلام . وقت بخیر درمورد شهادت اعمه بزرگوار چگونه اطمان کامل از عدم تحریف انها حاصل کنیم؟؟

مسلم است که درگزارشات تاریخی خبر صحیح و جعلی وجود دارد اما نمی‌شود به دلیل وجود گزارشات جعلی، گزارشات صحیح را نیز کنار بگذاریم، مثلا وقتی ما 100سکه بهار آزادی داریم اگر بدانیم فقط 30 سکه از این سکه ها طلای خالص و مابقی سکه بدل است آیا می توان به بهانه بدل بودن اکثر آن سکه ها تمام سکه را کنار گذاشت؟ قطعا نه
پس باید طلاشناس صاحب فنی را پیدا کرد تا بدل را از جنس اصل تشیخص دهد
تاریخ هم اینچنین است، باید کسی که به فنون شناخت گزارش معتبر از کذب یا مجعول وارد و آشناست، گزارش صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهد نه اینکه از قید همه بگذریم .
اگر چند مورخ بر تاریخی اتفاق نظر دارند این به نظر صواب نزدیک است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*