سلام و احترام بر اساس ایات و روایات، در حین نماز خواندن دقیقا به چه موضوعاتی تفکر کنیم تا نام ان حالت ،حضور قلب بشود؟

دوست گرامی. اولا به ذات هستی فکر کنید و این مستلزم این است که ذات هستی بی نهایت را بشناسید که مبدا عالم و آدم است و ثانیا بدانید معانی الفاظی که بکار می برید چه معنایی دارند و با ذات هستی چه سخنی می گویید. این بهترین حالت حضور قلب است و یک درجه پایین تر آن این است که حد اقل معانی الفاظ را بدانید و متوجه معانی کلماتی که بکار می برید باشید. موفق باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*