عالی بود لطفا از نوادگان سلمان فارسی هم بگید چون برای من خیلی حیاتی شده

سید بن طاووس، علامه مجلسی و محدث نوری، از شخصی به نام «عبدالله بن سلمان الفارسی » نام می برند، که حدیث «تحفه بهشتی برای فاطمه – س » را (رجوع کنید به فصل: در محضر علی (ع) و فاطمه (س) همین کتاب) از پدرخود «سلمان » روایت کرده است(مهج الدعوات، ص ۷؛ بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۶۶؛ نفس الرحمن، ص ۳۳۹؛ مکاتیب الرسول (ص) ، ص ۴۱۰.) اما در عین تحقیقی که به عمل آمد، از نام مادر «عبدالله » و خصوصیات زندگی وی، مطلب اضافه ای یافت نشد.
هم چنین از «شیخ بدر الدین حسن بن علی بن سلمان » در کتابهای حدیثی ورجالی سخن به میان آمده، که با نه واسطه نسب او به «محمد بن سلمان فارسی » می رسد، و شیخ بدرالدین حسن، در «استاباد» از «سد» از نواحی ری می زیسته وواعظ فصیح و صالحی بوده است( جامع الرواة، ج ۱، ص ۲۱۲.) و به قول «محدث نوری » : استفاده می شود، که فرزند و نواده های سلمان، تا حدود پانصد سال در «ری » بوده اند.( نفس الرحمن، ص ۵۶۰ و ۵۶۱.)
در کتاب «المنتقی » تالیف: کازرونی، آمده است: گفته می شود: سلمان در زمان خلافت «عمر» به اصفهان بازگشتی داشته، همچنین سلمان برادری در شیراز (یاکازرون) داشته، که نسلی از وی باقی مانده، دختری دراصفهان داشته، که نسل و نتیجه داشته، و هم چنین دارای دو دختر در «مصر» بوده،چنانکه از او نبیره پسری به نام «کثیر» معرفی شده است(نفس الرحمن، ص ۵۶۰ و ۵۶۱؛ برای مطالعه بیشتر به کتاب سلمان فارسی استاندار مدائن؛ نوشته احمد صادقی اردستانی؛نشر دفتر تبلیغات اسلامی مراجعه بفرمایید)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*