فک نکنم شما نه شیعه باشیدنه مسلمان اصلا این حرفهای شماروبچه ای ۵ساله بهشون میخنده میشه کسی که سالیان باپیامبربوده تیمم بلدنباشه بااین حرفت به پیانبرتوهین کردی

برای ماهم سوال است با توجه به اعتقادی که برادران اهل سنت به خلفا وصحابه دارند چرا باید در کتاب متقدمین این نوع مطالب مستند ذکر شود؟
قبول داریم در مباحث تاریخی، آنچه که مستند است کتب روایی و حدیثی و گزارشات تاریخی از منابع متقدم است، بنابراین اگر مباحثی را که شما اشاره کردید در کتب متقدم نبود، حرف شما صحیح بود ولی از آنجا که بسیاری از مباحث مربوط به مشکلات صحابه در کتب خود اهل سنت منعکس شده و به رشته تحریر در آمده است، دیگر جای سخنی باقی نمی ماند. بنابراین به نظر می رسد به جای دلایلی همچون همراهی پیامبر(ص) و یا جزء صحابه بودن، شخصی را مذمت یا مدح نکنیم و در مقابل به سندهایی که ارائه شده دقت کرده و اگر مشکل سندی داشتند و یا معارضی داشتند آن‌ها را به عنوان دلیل مطرح کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*