منظور از شاید این جمعه بیاید شاید چیست؟(چرا جمعه)

بطور قطع وقتی خدای متعال اراده فرمایند ظهور واقع میشود. تعیین وقت نوعی دروغ و فریبکاری است. دانشمندان و اهل فن به دلیل کثرت عوامل بررسی شرافت ایام و مسولیت بزرگ و مهم حضرت صاحب الزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا توقع بسیار زیادی دارند که امر خطیر ظهور در روز جمعه ای واقع شود .
برخی از دلالیل این توقع وجود روایات و ادعیه یا زیارات بیانگر چنین مطلبی است :
«روز جمعه» روز ظهور حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه بیان شده است .
روایات متعدد معتبر دلالت می کند که قیام حضرت در روز شنبه ای که مصادف با روز عاشورا است، واقع خواهد شد .
(مهدی موعود، علی دوانی، باب سی و یکم )
(منتخب الاثر، الفصل السادس، الباب التاسع، حدیث 1 تا 7، ص 574 تا 576).
البته هر روزی اگر زمان ظهور آن حضرت تعیین شود مانند چهارشنبه یا سه شنبه و یا… ، باز هم جای پرسش است که چرا روز دیگر نبود به هر حال ظهور آن بزرگوار در یک مرحله زمانی تعیین شده است. گرچه ممکن است روز جمعه – به دلیل ارزش معنوی افزون بر روزهای دیگر هفته – زمان احتمالی ظهور باشد . در روایات آمده است احتمال روز «شنبه» ای که مصادف با عاشورای حسینی علیه السلام باشد»
(ارشاد شیخ مفید، ص 700، ترجمه شیخ محمد باقر ساعدی خراسانی، چاپ اسلامیه).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*