منظور شما از(بدن مومیایى شده‌ى فرعون را در موزه‌ى قاهره تماشا مى‌کنند) همون رامسس دومه؟

تطبیق این امر کار مشکلی است بگوییم بدن مومیایی شده موزه ی قاهره همان فرعون زمان حضرت موسی است.اما حرف خداوند در قران مجید عبرتی برای همه جهانیان است.یکی دیگر از معجزات قرآن کریم راجع به جسد فرعون است که وقتی فرعون همراه با سپاهیانش، حضرت موسی (ع)را در دریا دنبال می کنند به امر خداوند حضرت موسی (ع) عصای خود را به دریا می زند و آب ها دو مرتبه برمی گردند و تمام لشکریان فرعون در دریا غرق می شوند.این ماجرا در انجیل به گونه ای ذکر شده که گویی فرعون به سمت دریا نرفته و غرق نشده و اگر در تورات گفته می شود که فرعون غرق شده هیچ اشاره ای نشده به اینکه جسد فرعون پس از غرق شدن از دریا گرفته شده است اما قرآن کریم بیان می کند که ما جسد فرعون را پس از غرق شدن در دریا در بلندی هایی قرار دادیم و آن را عبرت و آیتی برای آیندگان قرار دادیم «الیوم ننجیک ببد نک لتکون لمن خلفک آیه».

کشف جسد مومیایی شده فرعون
در حدود 100 سال پیش در مصر جسد جمعی از فرعونیان را کشف کردند در میان این اجساد یکی از جسدها ازهمه شاداب تر و سالم تر بود و پس از تحقیق متوجه شدند که این جسد مربوط به همان فرعونی است که حضرت موسی (ع) را در دریا دنبال کرده است. این جسد هم اکنون در موزه قاهره نگهداری می شود.
مستندات ما برای تطبیق کامل این دو برهم باندازه کافی نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*