من با جستجویی که در اینترنت داشتم همه ی منابع از این حمله اعراب استقبال میکنند و آنها را مسلمان میخوانند در حالی که از کافران هم کافر ترند در کتاب تاریخ ما نوشته که مردم ایران با آغوشی باز اسلام رو پذیرفتن که باز هم دروغی دیگر است به طوریکه در بیشتر مناطق ایران مردم بر ضد اشغالگران قیام کردند مانند مردم طبرستان به رهبری مازیار و… خواستم بگم این هایی که از این عمل زشت حمایت میکنند یک وطن فروش هستند و نمیدانند که ماحاصل این نبرد اشغال ایران و تمسخر نژاد و به بردگی گرفته شدن مردان و تجاوز به زنان بود به طوریکه اعراب زنان ایرانی را مجبور به فاحشگی میکنند بنده اصلا با دین اسلام مخالفتی ندارم و حتی از ان حمایت هم میکنم اما نباید از کفار به هلاکت رسیده قادسیه شهید و قهرمان ساخت و درکتاب های تاریخ ما هم نباید از ان عمل حمایت کرد

بله منکر این نیستیم که ممکن است مواقعی یا در نقاطی جنایاتی غیر انسانی از طرف مهاجمان عرب صورت گرفته باشد که به هیچ وجه مورد تایید دین مبین و انسانیت نیست اما اولا بطور کلی در مطالعه تاریخ باید بدون تعصب و حس ناسیونالیستی مطالعه کرد. ثانیا همه اتفاقات اینطور نبوده که شما برخورد کردید چون جاهایی ایرانیان طبقات پایین جامعه و مورد ستم طبقات بالای جامعه‌ با اعراب همراهی کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*