می خواستم در این زمینه های منابع تاریخی دست اول را معرفی بفرمایید تاریخ جاهلیت تاریخ اسلام ( از اغاز تا وفات پیامبر(ص))تاریخ بعد از پیامبرمنابع تاریخی اهل تسنن منابع تاریخی اهل تشیع

درمقدمه کتاب ” تاریخ تحقیقی اسلام” نوشته محمدهادی یوسفی غروی، ترجمه حسین علی عربی، موسسه امام خمینی، قم ، اطلاعات کاملی در باره منابع تاریخ اسلام آمده است . در مقدمه تاریخ اسلام نوشته رسول جعفریان هم اطلاعات کاملی در باره منابع تاریخ اسلام آمده است . اگر تاریخ تحلیلی عمیق می خواهید به کتاب ” سیره صحیح پیامبر اعظم، سیدجعفر مرتضی عاملی، ترجمه محمد سپهری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ، مراجعه کنید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*