چرابین مختار و ابراهیم اشتر اختلافی به وجود آمد درمختارنامه دیدیم که برادر ابراهیم اشتر اورا منصرف کرد وبه او گفت هرچه درتوانت بود به مختار کمک کردی ازاین به بعد به مردم خودت رسیدگی کن که در مضیغه هستن ابراهیم از نظرمالی هیچ مشکلی نداشت آیا وصوصه حرف شوم برادرش شد .

چکیده : قیام عبدالله بن زبیر (61-172 ق) و مختار بن ابی عبید ثقفی (64-66 ق) از قیام های عصر اموی هستند که توفیقاتی نیز داشتند. در این میان ابراهیم بن مالک اشتر به دلیل آوازه، نسب و نفوذش مورد توجه دو گروه قرار گرفت. ابراهیم ابتدا با مختار برای خونخواهی شهدای دشت طف همراه شد، اما پس از نبرد «خازر» و تحقق نسبی این هدف و به دست آوردن امارت موصل از او جدا شد. او همچنان در موصل بود تا اینکه زبیریان بر مختار غلبه یافتند و حکومت عراق را به دست آوردند. در آن زمان ابراهیم به درخواست زبیریان به آن ها پیوست و سرانجام در نبرد با امویان کشته شد. جدایی ابراهیم از مختار و همراهی اش با زبیریان با وجود منش و باورهای علوی اش، تناقضی است که منابع متقدم و متأخر به روشنی به آن نپرداخته اند؛ با این حال بررسی اجتماعی رخداد های تاریخی و تحلیل و تبیین گزارشات پراکنده درباره ی دو قیام قرینه هایی به دست می دهد که می توانند علت آن افتراق و این اتحاد باشند.
برای مطالعه کامل موضوع به مقاله‌ی” ابراهیم بن مالک اشتر نخعی در چالش بین زبیریان و مختار ثقفی” در مجله تاریخ اسلام و ایران دوره جدید پاییز 1392 شماره 19 (پیاپی 109)که با درجه علمی-پژوهشی توسط سعادت غضنفری و سید کمال کشیک نویس رضوی به رشته تحریر در آمده مراجعه نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*