یک نفر میگفت تاریخ اسلام را قبول ندارد و همه را خودشان نوشته اند.و همه اتفاقات ان در زمان پیامبر اکرم تحریف شده است. اما من گفتم اینطور نیست چون اینگونه نبوده که چند نفر مسوول ثبت و رد کردن ان تاریخ بوده باشند و از همه جای سرزمین اسلام هر کسی هر چیزی را گفته و هر کسی قسمتی از ان احادیث را اورده و این گستردگی امکان این را ندارد که تعدادی اجازه ی ثبت یا تغییر ان را بدهند.از طرفی وقتی یهودیان توانستند حدیث جعل کنند اما نتوانستند تاریخ اسلام را دچار تغییر کنند خودش دلیل محکمی است.ایا صحبت های من درست است یا واقعا عده ای همه ی تاریخ دستشان بوده؟

بله حق با شماست و حرف شما هم می تواند یک موید برای این کلام بحساب آورد.وقایع تاریخی دوگونه هستند : متواتر و غیر متواتر . متواتر مثل وجود حضرت عیسی علیه السلام ، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و مغول ها . غیر متواتر مثل جزئیات تاریخ کربلا و مانند آن . موضوع تاریخی متواتر را نمی توان نپذیرفت چون یقینی است. موضوعات تاریخی غیر متواتر را متخصصان علم تاریخ به دست می آورند و آنان که متخصص نیستند از متخصصان به دست می آورند همانطوری که مسائل پزشکی را از پزشکان می گیرند . در مورد قرآن هم سوال شما جریان دارد و می توانید بپرسید که از کجا این قرآن قرآن حضرت محمد صلی الله علیه و آله است ؟ و در جواب می گوییم : ثبوت این قرآن برای آن حضرت به تواتر ثابت شده است . مثال دیگر همه مردم ایران و جهان و حتی خود شما قبول دارید که خسرو پرویز و یا کورش کبیر پادشاه ایران بودند . همه مردم و خود شما یقین دارید که جنگ جهانی اول و دوم روی داده است . در اینگونه تاریخها کسی تردید ندارد چون این تاریخها نسل به نسل و سینه به سینه بطور متواتر به ما رسیده و قابل تردید نیست حتی اگر به صورت مکتوب نباشد. در ایران پادشاهی به نام احمد شاه بوده است , آیا شما در این شک می کنید؟ حتما شک نمی کنید . در مسائل تاریخی دیگر یا باید متخصص باشید و یا باید نظر متخصصان را بپذیرید . تاریخ یک رشته علمی است مانند دیگر رشته های علمی و نظر متخصصان مورد قبول جامعه است .
اقتضای زندگی اجتماعی این است که مردم از گذشته خود بدانند و تاریخ خود را به آیندگان بسپارند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*