Tag Archives: آثار یوسف پیامبر(ص)

شبهه ای است در اینباره که در مصر باستان اثری از حضرت یوسف پیامبر(ص) نیست و اگر دوره ای ایشان در مصر حکومت کرده اند چرا در نوشته های مصر باستان نامی از ایشان اورده نشده و اثری از ایشان نیست؟

آثار یوسف پیامبر(ص)

Read More »