Tag Archives: ارتباط حوادث روز با ظهور

در این دور و زمانه اتفاقات بد(بلاها)پشت سره هم و با فاصله‌ی خیلی کمی در ایران در حال رخ دادن است؛میخواستم بپرسم ایا این میتواند نشونه ظهور اقا باشد؟توضیح بدید لطفا

ارتباط حوادث روز با ظهور

Read More »