Tag Archives: ارتباط مردگان با زنده ها

سلام ایا مردگان صدای مارا میشنود؟ایا میتوان با کسی ک او را از دست داده ایم حرف بزنیم؟وایا شهدا صدای مارا هنگام دردو دل باایشان میشنوند؟ممنونم

ارتباط مردگان با زنده ها

Read More »