Tag Archives: تغییر مواضع انقلابی؟

چرا کسانی که روزی از دیوار سفارت امریکا بالا رفته اند امروز به دفاع تمام قد از امریکا و تحریف اندیشه های امام میپردازند؟؟

تغییر مواضع انقلابی؟

Read More »