Tag Archives: تکمیل یاران خاص

جواب افرادی رو که میگن اگر امام زمان عج فقط ۳۱۳ فرمانده می خوات پس چرا از بین این همه اخوند و عالم دینی ۳۱۳نفر پیدا نمیشه؟

تکمیل یاران خاص

Read More »