Tag Archives: درمان پرحرفی

من تمام شکست های زندگیمو رو خوب که بررسی میکنم میبینم منشاش پرحرفیم بوده.هرچی ضرر مادی وروحی و عشقی خوردم همش واسه حرفام بود که واسه همه همه چیز رو تعریف کردم.دختری که الان داره واستون مینویسه همین زبونش سرشو بر باد داده و والان نتیجش افسردگیه و دلخوری از همه آدمای اطرافش.به همین ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتم کم حرف بزنم.به من چه مربوطه همه جا من انر‍ژی بزارم و خودمو کوچیک کنم تا بقیه شاد بشن.خدایا کمکم کن.درمانده شدم

درمان پرحرفی

Read More »