Tag Archives: دستورالعمل سلوک عقلانی

باتوجه به اینکه رشدنتیجه تربیت است براساس سه ساحت وجودی انسان شامل جسمانی و عقلانی و قلبی اولا ضمن تنظیم عوامل تربیت دراین دسته بندی هاعلایم رشدیافتگی وبی رشدی رادراین تقسیم بندی به عنوان نتیجه های شاخه های تربیت قراردهید؟ دوما نسل جوان را براساس علایم رشدوبی رشدی ارزیابی کنید و همچنین مدیریت و رهبری تربیتی نسل جوان راحداقل درپنچ عامل تبیین کنید؟

دستورالعمل سلوک عقلانی

Read More »