Tag Archives: دستور ترک گناه با توسل به امام زمان عج

بسم الرحمن الرحیم پیشاپیش از اینکه به صحبت هاو یک انسان پلید گوش می دهید٬ عذرخواهیم میکنم. من یکسال پیش از وقتی ۱۶ سال داشتن شروع کردم به خودسازی و مطالعه اخلاق و عقاید و عرفان نظری و بارها سوالات کلامی و اعتقادی را از همین سایت پرسیده ام. همه چیز خوب پیش می رفت من از وضعیت ان روز ها خیلی غبطه می خورم. به جریت میگم در ان یکسال دروغ غیبت نکاه به نامحرم خ.ارض…. تهمت و اکثر گناههای کبیره را ترک کردم واقعا ختی فکر گناه هم به ذهنم خطور نمی کرد. اما نمی دانم چه شد ناگهان دقیقا یادم نیست چطور اما لغزیدم خ.ارض کردم خاکبر سرم اینها دومینو وار ادامه پیدا کزدند صفای دل و باطن رفت حضورقلب نماز و حتی خود نماز رفت چشم پاک رفت دست پاک رفت حتی کازم به جایی کشیده بعضی اوقات از جیب پدرم پول می دارم منی که در دورانی کلیه حساب کتاب پدربزرگم دست من بود و میلیونها پول نزد من امانت بود ومن با انکه می توانستم و کسی هم نمی فهمید ریالی و قرانی دست نمی زدم ….. دیگر حیا ندارم قبح گناهن ریخته حتی چند وقت پیش با نامحرم هم در فضای ارتباط داشتم از نظر اعتقادی من در حد خودم وسنم قوی ام از نظر اطلاعات دینی اطلاعات خوبی دارم اما افسوس که شدم عالم بی عمل افسوس شدم برسیسای عابد هزار بار قصد ترک و توبه کزدم اما همش چند روز نکشید که توبه شکستم نمی دانم چه کنم؟ لازم بذکره قبلا با یک یهودی نزاع داشتم بر سر اعتقادات و حتی یکباری می خواست حرزی را مخفیانه در لباسم جاساز کند که فهمیدم کمکم کنید دیگر صفای باطن ندارم هرزه شدم منی که روزی ارزو داشتم در قله های علمی نام عزیز میهن اسلامی را به اهتزاز دربیاورم حالا اشغالی بیش نیستم و این از وضعیت اخلاقی و اعمالم که شدم…. و این هم وضعیت درسی ام که سال بعد کنکور دارم و هیچی نخوندم و امروز و فردا میکنم و هیچی نخوندم خاک تو سرم کمکم کنید تا صفای درونم را بیابم خاک بر سر سست عنصرم کنند.

دستور ترک گناه با توسل به امام زمان عج

Read More »