Tag Archives: دفن اموات

خیلی ممنون. حالا اصلا این کار درست است که بعد از مرگ حمزه آن را جایی بگذارند که پرندگان آن را بخورند ؟ ثواب دارد ؟‌ (حتی اگر پیامبر نکرده باشند)

دفن اموات

Read More »