Tag Archives: دلالت نشانه های ظهور

بعضی کارشناسهای ظهور میگن یکی از نشانه های حتمی تحولات کنونی یمن هست وتاظهورچیزی نمانده البته جزخدازمان حتمی ظهورروکسی نمیدونه فقط آیاحدسی توخیالات آدم باخودش فکرکنه با توجه به یمن شایدکمتراز ده یاپنج سال دیگه صاحب ما آقا جون مابیان؟

دلالت نشانه های ظهور

Read More »