Tag Archives: دیه زن و مرد

چرا دیه ی مرد و زن باهم برابرنیست ایا این نوعی کم ارزش شمردن زن نیست؟؟ لطفا ساده و کوتاه علت را بگویید فرض را بر این بگیرید که هردو مجرداند.

دیه زن و مرد

Read More »