Tag Archives: رنج در زندگی

سوالی در خصوص مشکلات زندگی داشتم. خواستم بدانم ایا تمامی مشکلات زندگی روزی حل خواهد شد؟ یعنی امکان دارد انسان در زندگی درگیر یک مشکلی بشود که تا اخر عمر با ان سر و کله بزند و نتواند مشکلش را حل کند ایا خدا وعده داده که تمامی مشکلات را حل کند ؟ البته منظور من این نیست که انسان بنشیند و هیچ کاری نکند تا بلکه از جانب خدا یک معجزه ای رخ دهد تا مشکلش حل شود، خیر ، منظورم این است که ایا ممکن است خداوند انسان را درگیر یک مشکلی کند و تا اخر عمر ، هر چه تلاش کند و امید داشته باشد نتواند ان را برطرف کند؟ سوالم از این جهت بود چون من در زندگی درگیر مشکلی شدم که واقعا نمی دانم چه سرنوشتی در انتظارم خواهد بود. در حال حاضر هر چه تلاش می کنم تا مشکلم را برطرف کنم نمی شود و امکانش نیست و یا فراهم نمی شود. بخاطر همین دچار شک هایی می شوم که نکند تا اخر عمر با این مشکل سر و کله بزنم … .آیا ممکن است خدا این مشکل من را حتی تا اخر عمر با وجود تمام تلاش ها و امید هایی که داشتم حل نکند؟؟

رنج در زندگی

Read More »