Tag Archives: زن و یائسگی

سلام . سوالی برای من پیش امده است و دوست دارم که این سوالی که برای من پیش امده باشد همان نتیجه ای در پایان سوالم بدهد که دوست دارم . سوال من این است که ایا واقعیت دارد که زنان و یا دخترانی که سید هستند یا همان سیده یعنی پدر ان ها سید بوده است و نیز خود ان ها سید شده اند مدت و زمان قایدگی یعنی مدت زمان پریود شدن ان ها با دیگر زنان فرق دارد ایا واقعیت دارد ؟ یا نه اینکه زنان عرب چنین خاصیتی دارند نه فقط سیده ها ؟ سوال بعدی اینکه اگر هم دوران قایدگی یا همان پریود زنان عادی یعنی غیره سیده هرچند با هم دیگر متفاوت باشد اما هیچوقت مانند زنان سیده قایدگی انان طول نمی کشد و اکثرا” در پنجاه سالگی اتمام می اید ؟ و ایا تا کنون نیز از لحاظ پزشکی قایدگی زنان سیده تفاوتشان با زنان غیر سیده اثبات شده است ؟ مثلا ممکن است تا چه زمانی پریودی یک زن سیده طول بکشد منظور چند سالگی ؟ و اینکه ایا علم با پیشرفت و تکنولوژی میتواند زنان غیره سیده را نیز مانند زنان سیده کند از لحاظ بارداری و مدت زمان پریودی ؟ ممنون میشم از کمکتون

زن و یائسگی

Read More »