Tag Archives: علت تعدد همسران و فرزندان امام کاظم (ع)

چرا امام موسی کاظم تعداد کثیری زن و بچه داشت اصلا مگر ایشان از چند سالگی ازدواج کرد چون مدتی از عمرشان را در زندان سپری کردند ایا واقعا ایشان ۳۶ _۳۷ تا بچه داشتند ؟ چرا ایشان این تعداد زن و کنیز و این تعداد بچه داشتند ایا دلیل خاصی داشت اگر میشود توضیح دهید

علت تعدد همسران و فرزندان امام کاظم (ع)

Read More »