Tag Archives: غیبت ، انسداد و دین جدید

سلام.من شنیدم قبل از ظهور نمیتوان تمام احکام را گفت یا اجرا کرد ایا واقعیت دارد و باید صبر کنیم تا خود امام معصوم بیاید؟ بیشتر منظورم گفتن این مطالب به مردم.

غیبت ، انسداد و دین جدید

Read More »