Tag Archives: فضیلت و آداب زیارت با معرفت

با سلام.لطفا نصایح مورد نظر و اعمال لازم در خصوص زیارت اربعین که موجب پر بار تر شدن این سفر باشد را مرقوم فرموده و یا به منبعی که راهنمای مناسبی در خصوص این موارد و خصوصا رعایت ادب باشد راهنمایی فرمائید.باتشکر

فضیلت و آداب زیارت با معرفت

Read More »

با سلام.لطفا نصایح مورد نظر و اعمال لازم در خصوص زیارت اربعین که موجب پر بار تر شدن این سفر باشد را مرقوم فرموده و یا به منبعی که راهنمای مناسبی در خصوص این موارد و خصوصا رعایت ادب باشد راهنمایی فرمائید.باتشکر

فضیلت و آداب زیارت با معرفت

Read More »

با سلام.لطفا نصایح مورد نظر و اعمال لازم در خصوص زیارت اربعین که موجب پر بار تر شدن این سفر باشد را مرقوم فرموده و یا به منبعی که راهنمای مناسبی در خصوص این موارد و خصوصا رعایت ادب باشد راهنمایی فرمائید.باتشکر

فضیلت و آداب زیارت با معرفت

Read More »