Tag Archives: مراحل خودسازی و وصول به هدف زندگی

چگونه زندگیه خدایی داشته باشم وکارامم خدایی عرفانی باشه.؟؟؟؟؟؟وسوال دیگم استاد اینکه.هر چ تلاش می‌کنم ب اون ارامش روحی روانی وقلب نمیرسم .نمی‌دانم چرا‌.نماز اول وقت.زیارت عاشورا.ذکر.استغفار.وصلوات.ولی ب ارامش نمیرسم از شما استاد بزرگوار میخوام راهنماییم کنم ایا کجای کار من میلنگه.خدایا.سپاس

مراحل خودسازی و وصول به هدف زندگی

Read More »