Tag Archives: مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم

سلام وقت شما بخیر تشکر بابت سایت جامع و عالیتون در انتخابات مجلس یازدهم ۵۸ درصد مردم با گوش کردن به صحبت دشمن به پای صندوق رای نیامدند و انتخابات را تحریم کردند و این خود به نوعی یک رفراندوم است، علارغم اینکه حضرت اقا اتمام حجت کردند که چشم دنیا به ما هست و واجب است امدن به انتخابات در حالی که مردم میدانستند که با نیامدن به انتخابات اب را در اسیاب دشمن میریزند اما با این حال نخواستند و به عبارتی پشت به جمهوری اسلامی کردند این طور به نظر میرسد که مقبولیت جمهوری اسلامی در نزد اکثریت مردم از بین رفته حال لطف بفرمایید و دلیل و استدلالات خود را در جواب این مسایل بفرمایید عذر خواهی میکنم بابت صریح صحبت کردنم با تشکر.

مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم

Read More »